Starački dom ABC Medic

Telefon: +381 (0)65 2151735

Privredni identifikacioni broj: 110194196

Matični broj: 21314510